شمشاد امیری خراسانی

مدیر عامل شرکت آریا هامان مهر پارسه

About Master:


 Senior PHP Developer
Digital Marketing Strategist
𝖫𝗂𝗇𝗎𝗑 𝖲𝖾𝗋𝗏𝖾𝗋 𝖬𝖺𝗇𝖺𝗀𝗀𝖾𝗋
Blockchain Research Specialist
Neuroscience

آدرس ایمیل

shemshad[@]live.com

صفحه اینستاگرام

@shemshad_amiri_khorasani

شماره تماس

09136523595

تلگرام

@arsha_parthia

آدرس

کرمان - رفسنجان
خیابان امام روبروی مشاوره املاک امیری ساختمان آترین طبقه دوم شرکت آریا هامان مهر پارسه