انجمن مکتب، یک سازمان مردم نهاد است که در راستای پرورش استعداد دانش آموزان فعالیت می‌کند. این انجمن روی استعداد دانش آموزان سرمایه گذاری می‌کند و آن‌ها را در مسیر رشد و شکوفایی قرار می‌دهد.

تمامی مراحل طراحی سایت و میزبانی وب توسط شرکت آریا هامان مهر پارسه انجام شده است.