بهینه سازی پلتفرم شما(سایت شما) یکی از تخصصی ترین  متغیر های در زمینه سئو سایت است به دلیل اینکه موارد بسیار زیادی وجود دارد که بتواند سرعت سایت شما را برای کاربر پایین بیاورد و در نتیجه با جریمه های سنگین گوگل روبرو بشوید .

چک لیست های اولیه بهینه سازی سرعت سایت برای سئو :

فشرده سازی سورس :

 1. فشرده سازی سورس 
 2. فعال سازی (GZIP) بر روی سرور
 3. فشرده سازی خروجی HTML و (CSS files) و (js files)

فعال سازی کش Caching بهینه سازی سرعت سایت برای سئو

متد های :

 1. Web Caching (Browser/Proxy/Gateway)
 2. Data Caching
 3. Application/Output Caching
 4. Distributed Caching

و یکی از مهمترین از عوامل مورد توجه : زمان اولین ارتباط کاربر با سایت (اولین پاسخ سرور) 

Reduce Initial Server Response Time (TTFB)

برای ارسال اطلاعات از فرم زیر استفاده کنید


  معماری ساخت سایت شما

  سرور یا هاست اشتراکی سایت شما

  لوکیش سرور یا هاست شما